คนรวย

บอกเล่าเรื่องราวของคนรวย เขามีแนวทาง การใช้ชวิต และ ปรัชญา คำคม...