คำสอน ของ พระพุทธเจ้า

คำสอน ของ พระพุทธเจ้า

คำคม คติธรรม ธรรมมะ แนวทางการดำเนินชีวิต พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก

 
Super User posted a new discussion2 years ago

สติปัฏฐาน ๔ คืออะไร

สติ แปลว่า การตามระลึกรู้อารมณ์ ปัฏฐาน แปลว่า ที่ตั้ง (ของการเพ่ง) สติปัฏฐาน ๔ หมายถึง ฐาน หรือที่ตั้งอันเป็นที่รองรับของการกำหนดสติอย่างประเสริฐ...

คำสอน ของ พระพุทธเจ้า

คม-ชัด-ลึก ระลึกชาติ?

ผู้ร่วมรายการ - สุตทยา วัชราภัย นักวิชาการ ผู้ศึกษากรณีตายแล้วเกิดใหม่ (51 กรณีศึกษา) - ผศ.ดนัย ปรีชาเพิ่มประสิทธิ์ ประธานโครงการปริญญาโท...

แฟนพันธุ์แท้ นักขัตฤกษ์_6 เม.ย. 58 (ตอน...

พบกับรายการ แฟนพันธุ์แท้นักขัตฤกษ์ ได้ทางช่อง 1 เวิร์คพอยท์ ทุกวันหยุดนักขัตฤกษ์ และติดตามข้อมูลเพิ่มเติมของรายการได้ที่ เว็บไซต์:...

Super User posted a new discussion3 years ago

คีอานู รีฟส์...

พุทธธรรมนำใจ คีอานู รีฟส์ เคยให้สัมภาษณ์ไว้ในนิตยสารเกี่ยวกับการสนใจธรรมะว่า... " หลักธรรมอย่างแรกที่รู้คือ ความจริงสี่ประการ (อริยสัจ4) เกี่ยวกับ...

คำสอน ของ พระพุทธเจ้า

พระกฤษณะ พากย์ไทย 1-1

พุทธศาสดา : Buddha Thus Have I Heard [ฉบับเต็ม]...

ท้าวมหาพรหมในชั้นสุทธาวาสทั้ง ๕ ได้ลงมาประกาศแก่ชาวโลกว่า นับแต่นี้ไปอีกแสนปี พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเสด็จอุบัติขึ้นในโลก...

พระมหาชนก : The Story of MAHAJANAKA "ฉบับเต็ม"...

ภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชั่น "พระมหาชนก : The Story of MAHAJANAKA" สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)...

จิตใจ ก็เหมือน น้ำ ถ้าไม่นิ่งมันก็ ขุ่น
ถ้ามี "สติ" มันก็ใส และไหลไปอย่างถูกทาง

บทเรียนธรรมะกับการลงทุน

คุณดนัย จันทร์เจ้าฉาย ร่วมงานเสวนา "บทเรียนธรรมมะกับการลงทุน"

พระพุทธเจ้า ธรรม(ะ) ทพ.สม สุจีรา

พระพุทธเจ้า - ธรรม(ะ) ทพ. สม สุจีรา วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2555

คำสอน หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ โดย สุทธิชัย หยุ่น

สัมภาษณ์หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ โดย สุทธิชัย หยุ่น สุทธิชัย หยุ่น และ สุภาพ คลี่ขจาย ได้มีโอกาสสัมภาษณ์พิเศษ พระเทพวิทยาคม หรือ "หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ"...

  • พุทธประวัติ
  • Category
    General
  • Created
    Tuesday, 26 May 2015
  • Group admin
    Super User